MENU

Czechia - Moravia spol. s r.o.

Společnost Czechia - Moravia spol. s r.o. byla založena v roce 2011.

Hlavní činností společnosti je příprava projektů pro dotační tituly spolufinancované ze strukturálních fondů EU. V rámci této činnosti se snažíme provést klienty celým procesem, od zajištění potřebné dokumentace a přípravy žádosti, realizace výběrového řízení, až po žádost o proplacení a monitoring projektu.

V oblasti dotačních politik se zaměřujeme především na programy zabývající se rozvojem průmyslu (inovace, technologie, …) a dosahováním energetických úspor (v rámci průmyslových procesů a provozu budov). Podnikům jsme pomohli zvýšit technické a užitné hodnoty výrobku, technologií a služeb, a zvýšit efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, prostřednictvím nákupu nových technologií a optimalizace SW k jejich řízení. U úspor energie máme také bohaté zkušenosti se získáváním dotací na dosažení energetických úspor v rámci provozu větších budov, jako jsou školy, městské úřady, apod.

Neustále se snažíme přizpůsobovat naše služby aktuálním potřebám klientů, a to ať pro podnikatele, tak i pro obce a ostatní municipality.

Czechia - Moravia spol. s r.o. je součástí sítě energetických poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – EKIS.

Náš tým specializovaných odborníků je schopen řešit projekty jejichž realizace je zajímavá také mimo dotační politiky ČR a EU (v případě, že by pro vámi zamýšlený záměr nebylo možné získat podporu z veřejných zdrojů), a to především v oblasti: zateplení, vytápění, LED osvětlení a úspory v technologických procesech průmyslových podniků.

Bližší informace o našem týmu naleznete na stránce Kontakt.