• DOTACE A FINANCOVÁNÍ

    DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  • 1

trojuhbily-downVÍTEJTE NA WEBU

  • DOTACE A FINANCOVÁNÍ

    DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  • 1


AKTUALITY A KOMENTÁŘE
Váš prostor, naše řešení

Komentáře

INOVOVAT DIGITÁLNĚ A RYCHLE = CESTA K NOVÝM TRHŮM A ZISKŮM
26|03|2020

Dobrý den všem,

dnes je 26.3.2020 … pravděpodobně mnoho firem se připravuje na podání daňového přiznání, a také je den, kdy opět pravděpodobně stoupne počet osob nakažených koronavirem. Aktuální číslo R (základní reprodukční číslo) se zvedlo na 1,7.

Přes všechny špatné zprávy kolem rozšiřující se pandemie se objevily i zprávy dobré, jako na příklad posílení amerického akciového trhu. Akcie zaznamenaly největší růst od roku 1930. Celá řada firem se snaží přes tyto negativní zprávy vymýšlet strategie, tak aby přežili toto v novodobých dějinách nevídané ohrožení. Mnoho firem se pravděpodobně pouští do okamžitého redukce nákladů, a začíná připravovat propouštění zaměstnanců. Domnívám se, že škrcení nákladů není nejlepším nápadem na zachování chodu firmy. Můžeme se poučit z historie českého státu, kdy ministr financí pan Kalousek uškrtil českou ekonomiku, a tím výrazně snížil HDP, kde ČR zaznamenalo pokles -4 %.

Myslím si, že je ten pravý čas hledat cesty rychlých inovací, které budeme umět velmi rychle patentově ochránit a přizpůsobit výrobu současným požadavků této velké apokalypsy. Příkladem může být využití potenciálu Technické univerzity Liberec, která během několika dnů převedla svoje vývojové centrum na výrobu nanovložek pro respirátory, které mají velmi vysokou úroveň ochrany proti všem virům. Dalším zajímavým počinem je tisk ochranných respirátorů na ČVUT, kde během několika dnů vyvinuli a podali registraci k patentovému úřadu a zároveň se jim během tak krátké doby, podařilo vyřídit certifikaci pro zdravotnické účely. Naprosto neuvěřitelná rychlost těchto procesů není nahodilá, ale díky nejmodernějším technologiím pro designovaní, navrhování a testování. Včetně páteřního systémů Teamcenter, který umožňuje koordinovaný a velmi efektivní vývojové a změnové řízení v oblasti vývoje výrobků. A můžete hádat, od jaké společnosti tento software je?

Ale další příklady, že i americké automobilky nebo i výrobci vysavačů během krátké doby dokázali vyprojektovat ventilační zařízení pro pracoviště JIP nakažené virem COVID-19.

Dle mého názoru by každá firma měla věnovat zvýšenou pozornost inovacím, ale i zrychlení procesů a legislativy zavádění těchto novinek na trh včetně patentové ochrany. Kdyby si MUDr. Soňa Peková nenechala patentovat inovativní rychlotesty na nový typ koronaviru, nepřišla by laboratoř o významné patentové poplatky.

Myslím si, že vůči České republice se zachovala správně, že ty to inovativní postupy předala bezplatně. Nemyslím si však, že bychom tyto ochranné vzory a patenty měli bezplatně nabízet celému světu, protože náš národ to stojí neuvěřitelné úsilí a finanční zatížení. A to nemluvím o tom, že všichni ostatní včetně USA nám nic dávat zadarmo nechtějí. Ukázkou je i naivita našich českých vědců, kteří jsou sice na velmi vysoké vědecké úrovni, ale své výsledky neumí vůbec prodat za tržní cenu. To samé platí i pro soukromý sektor, kde neznalost legislativy, rychlé uvedení výrobků na trh (tzv. zveřejnění stavu techniky) znemožňuje patentové ochrany těchto vynálezu a inovovaných výrobků. To, že české firmy málo patentují, není pouze odhad současného stavu, ale dokládají to rozbory a patentové rešerše inovovaných výrobků, na kterých se naše firma podílela. Na příkladu jednoho nejmenovaného segmentu výrobků pro energetikus obrovskou přidanou hodnotou jsou 2 patenty v ČR a 1300 patentů podané v ČLR za jeden rok.

Z těchto důvodů se vám budu snažit ukázat na některých příkladech, co se bude dít, když vaše firma nebude inovovat své výrobky. Viz následující komentář jednoho našeho spolupracovníka. Domnívám se, že současná doba je ideální pro hledání nové cesty, nových zákazníků, nových výrobků, protože když vaše firma nebude inovovat, tak skončíte na smetišti dějin. Firmy větších značek jako byla Nokia, SAAB a další zmizely nebo přestaly být lídry v daném oboru. Často slýchám otázku: Proč bychom měli inovovat? Vždyť jsou to jen náklady a nikdo to nechce (myšleno inovovaný produkt). V angloamerickém systému financování platí, že firma, která neinovuje, ztratí během krátké doby svoji hodnotu. Od prestižních firem se inovace očekávají. Hodnota firmy je často na trhu hodnocena podle inovací a méně podle ekonomických výsledků. Zavádění inovací má také propagační efekt ve smyslu „my jsme byli první“. Po této krizi dojde k přebytku výrobních kapacit a vzniknou obrovské tlaky na ceny subdodávek komponentů. V době, kdy jsou některé provozy uzavřeny, by měla vývojová oddělení běžet naplno a hledat nové možnosti. Díky našim znalostem a síťovým propojením vám můžeme pomoci tyto procesy rychle nastartovat. Aplikujeme nástroje, které využíváme už několik let k hledání inovačního potenciálu, ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, pro posouzení inovačního řádu produktu, a zároveň doporučíme služby s advokátní kanceláře, která se průmyslovou ochranou zabývá.
Zkuste uhodnout, jakou podporu stát v této oblasti nabízí pro MSP? Máte na to pouhé tři měsíce, než tato podpora skončí.

DOTAČNÍ PROGRAM INOVAČNÍ VOUCHERY

je určen malým a středním podnikům, které chtějí zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben.

Podpora ve výši maximálně 85 % způsobilých výdajů je poskytována na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Příjem žádostí o podporu do tohoto dotačního programu právě probíhá, a to od 2.1.2019 do 30.6.2020.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že přežijí pouze firmy, které budou schopny digitální technologie efektivně a velmi rychle používat, protože změny budou probíhat velmi rychle. Z toho vyplývá: inovujme rychle – digitálně – efektivně - s právní ochranou. Zejména se to týká firem v oblasti automotive a subdodavatelských řetězců, které nemají svoje výrobky. Nechte si od nás vypracovat studii digitalizace všech úseků ve vašem podniku, může vám to ušetřit velmi mnoho finančních prostředků. Budete překvapeni, jaké možnosti dnešní technologie přináší, i v zakázkových výrobách. Příště, bych se chtěl zaměřit i na nástroje podpory exportu, obchodní modely digitálního prodeje výrobku B2B a B2C a digitální propojení s ERP systémy a APS systémy.

Protože bez podchycení nových trhů a cíleného prodeje inovací to opravdu nepůjde.

Pokud Vás cokoliv zaujalo a chtěli byste se dozvědět více o možnostech inovačních aktivit a rozvoje vaší firmy kontaktujte mne, rád Vás „navštívím“ online, prostřednictvím videohovoru.

Ing. Karel Dušek

NOVÉ TECHNOLOGIE, DIGITALIZACE PROCESŮ - PRŮMYSL 4.0
20|08|2019

Současným trendem je digitalizace, a s ní související automatizace a změny na trhu práce, které vyžadují zavádění nových autonomních technologií do výroby. Nejedná se však pouze o výrobní technologie (stroje a zařízení), ale především o systémová řešení vedoucí k optimalizaci a zefektivnění celého procesu výroby (robotizace, automatizace, digitalizace) dle konceptu Průmysl 4.0.

Tyto technologie se stále více prosazují a kdo chce být konkurenceschopný, musí s tímto trendem držet krok, a do digitalizace investovat. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podporuje podnikatele v této problematice v mnoha směrech, např. zpracování plánů digitalizace podniku, odborné posouzení potenciálu inovativnosti výrobků, pořízení nových výrobních a nevýrobních technologií, uvedení nových nebo inovovaných výrobků na trh.

Vaše záměry nemusí být financovány pouze dotacemi, návratnost investic bývá často velmi rychlá i z financování vlastních zdrojů nebo např. úvěry ČMZRB.

V oblasti implementace Průmyslu 4.0 do výrobních či zpracovatelských podniků spolupracujeme s experty na inovace a digitalizaci.

Neváhejte nás kontaktovat pro domluvení konzultace nebo podrobnější informace.

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory

Captcha code Refresh Image