• DOTACE A FINANCOVÁNÍ

    DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  • 1

trojuhbily-down

  • DOTACE A FINANCOVÁNÍ

    DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  • 1


AKTUALITY A KOMENTÁŘE
Váš prostor, naše řešení

Komentáře

Posledních 12 mld. Kč dotací z MPO pro průmysl
04|09|2020

Vážení podnikatelé,

jsme na trhu 8 let a pomohli jsme podnikům dosáhnout významných úspěchů v oblasti inovací a úspor energií.

Je to proto, že se od samého začátku snažíme nejen excelentně provádět dotační management, ale aktivně pomáhat s přípravou projektů již ve fázi záměru. Ke svěřeným projektům přistupujeme tak, že dotační podpora je pouze jeden ze způsobů financování. Nejde nám o to „vyplnit kolonky“ v dotačních programech, a získat financování na projekt, který nemá pro investora žádnou technickou přidanou hodnotu.

Většina firem se inovacím brání a v dotačních titulech je využívá k pořízení výrobních technologií. Je to možná proto, že prodej těchto výrobků pro nezkušené MSP je velký problém. Nicméně letošní výsledky akcií Tesly jasně ukazují, že hodnota firmy se tvoří především tím, jakým způsobem firma inovuje. Pro představu VW vyrobil v loňském roce 11 mil. automobilů a Toyota rovněž vyrobila 11 mil. automobilů. Ve srovnání s Teslou, která měla produkci 300 000 ks elektromobilů, hodnota této automobilky výrazně překonala všechna očekávání a stala se jednou z nejhodnotnějších firem na světě. Pro důslednou restrukturalizaci průmyslu, zejména automobilového, hovoří i jiné parametry. K výrobě elektromobilů je zapotřebí o 60% méně sestav a tím i méně komponentů, které naši dodavatelé autoprůmyslu dodávají automobilkám po celém světě. Na firmy z jiných segmentů bude vyvinut obrovský tlak na cenu komponentů. Proto je nezbytné začnout vyvíjet vlastní výrobky. Plně si uvědomuji i skutečnost, že vyvinutý nový výrobek potřebuje najít odbyt (analýza poptávky) a digitální prodej, což si vyžádá spolupráci vysokých škol, výměnu informací mezi výrobními společnostmi a intenzivní a koordinovaná spolupráce s CzechTrade, Hospodářskou komorou a dalšími organizacemi.

Naše firma na networkingu a propojování intenzivně pracuje a brzy vám představíme model, jakým naše firma chce přispět a pomoci výrobcům z České republiky.

Navázali jsme spolupráci s předními technologickými firmami, které se digitalizací a průmyslem 4.0 zabývají a jsme schopni formou networkingu a konzultací zajistit, aby se v projektu použila řešení, která v budoucnu firmě umožní digitalizovat všechny procesy ve výrobě a efektivně řešit plánování v zakázkové výrobě. Čtete dobře, zakázkové plánování lze řešit i v malých a středních podnicích.

V oblasti inovaci výrobku intenzivně spolupracujeme s vysokými školami a v rámci plánování inovace jsme schopni hledat nové výrobky popřípadě doporučit jakým směrem provést úpravu nových výrobků, tak aby splňovaly základní kritéria 6. řádu Valentovy stupnice.

S inovacemi souvisí i vývoj výrobku a vybavení vývojových pracovišť, na které lze také čerpat podporu z dotačních titulů Aplikace a Potenciál. Kvalitní projekty je nezbytné vytvářet s předstihem. Pokud jste otevřeni novým příležitostem, porovnejte si cenu a rozsah služeb firem, které vám dotační management již dodávají, s námi.

Možná si řeknete, jak dotační titul Aplikace a obecně vývoj výrobku souvisí se svařovacími roboty firmy CLOOS? Zmínka o tomto titulu není opravdu náhodná. Dosavadní praxe ukazuje, že nasazení svařovacích robotů brání skutečnost, že výrobky jako jsou výrobní a dopravní linky jsou projektovány zákazníkovi na míru, bez jakéhokoliv systému modularity. Tato praxe je zavedená ve většině podniků a zamezuje zvýšení produktivity výroby, způsobuje omezené nasazení digitálního dvojčete procesu a obecně využití digitalizace nebo chcete-li Průmyslu 4.0. Změnou konstrukce výrobku na konstrukci modulární pomůže dosáhnou 5.stupně Valentovi stupnice, to však k získání dotačních prostředků z MPO ve výzvě Inovace nestačí. Navíc firma, která tato řešení nebude mít vyvinutá začne ztrácet cenovou konkurenci a zanedlouho zmizí z trhu……..

Několik slov závěrem

Jsme nakloněni i spolupráci se zákazníky, kteří využívají jiný způsob financování svých projektů, než jsou dotace. Příprava těchto projektů má podobný základ a jakékoliv sdílení informací Vám může přinést rychlejší a kvalitnější transformaci Vaší společnosti.

Každý majitel a ředitel podniku by si měl uvědomit, že pokud svůj projekt, firmu nebuduje pro dnešek, ale pro budoucí generaci a pokud to myslí s firmou vážně musí především inovovat své výrobky nebo alespoň plánovat inovaci a vývoj, jinak jeho firma v horizontu 20 let zmizí z trhu.

Na setkání se těší Ing. Karel Dušek, jednatel a obchodní manažer Czechia - Moravia spol. s r.o. (Prezentace ke stažení...)

.

Komentáře

CHCETE ZÍSKAT PODPORU NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE? PAK ČTĚTE DÁL …
21|05|2020

Vážení podnikatelé,

chtěli byste vyvíjet, máte nápad, co vyvíjet, ale nevíte jak na to nebo byste chtěli pomoci nasměrovat k vlastnímu vývojovému záměru? Pokud ano, pak právě pro Vás je následujících nabídka podpory výzkumných a vývojových aktivit.

Rádi bychom s Vámi v tomto směru navázali spolupráci. Naše společnost se vývojovými a inovačními aktivitami (jak výrobků, tak procesů) dlouhodobě zabývá a domníváme se, že jsou nezbytnou součástí firemních procesů. Zejména mám na mysli inovaci výrobků, kterou většina firem zanedbává. Tento stav ukazuje i nejnovější statistika Eurostatu (Statistický úřad Evropské unie), kde české firmy hluboce zaostávají v počtu zavedených patentů za lídry, jako je Švýcarsko nebo Německo.

21-05-2020 obrázek 1 - eurostat

Tento stav je zapříčiněn několika faktory. Jeden z hlavních je ten, že inovace výrobků nepřináší podniku okamžitých zisk, ale je to investice do budoucích výnosů podniku. Období spojené s náklady na vývojovou a inovační činnosti lze překlenout za podpory z veřejných zdrojů.

21-05-2020 obrázek 2 - inovacetržby a zisk

V oblasti plánování inovací a vývoje technických výrobků dlouhodobě spolupracujeme s předními českými vysokými školami a v rámci networkingu Vás umíme propojit s odborníky na výzkum, vývoj a inovace. Společně Vám pomůžeme správně definovat zadání a nákup VaV služeb a pomůžeme zajisti financování těchto služeb prostřednictvím podpory z programu Inovační vouchery:

21-05-2020 obrázek 3 - Mašín 1. etapa

Pokud Vám chybí financování Vašich vývojových pracovníků a máte vývojový záměr, pak vám můžeme nabídnout spolupráci při vývoji technických výrobků s renomovanými odborníky vysokých škol, kde výstupem může být prototyp, užitný vzor patent případně ověřená technologie činností, a to za podpory Technologické agentury ČR, která je vyplácena zálohově.

21-05-2020 obrázek 4 - Mašín 2. etapa

Spolupráce na projektech probíhá se zkušenými vývojovými pracovníky z VŠ, kde je samozřejmostí je mlčenlivost a ochrana poskytnutých dat.

I na realizace inovací lze získat podporu z programu Inovace - inovační projekt, a to ve výši až 45 %, podrobnosti uvádím níže.

Pokud dočtete až sem, tak zmíním ještě jeden důležitý argument proč inovovat výrobky – inovace přináší nejen vyšší ziskovost firmy, ale zvyšuje hodnotu společnosti na světových trzích, ale i v očích spotřebitelů.

Pokud se nechcete věnovat výzkumným a inovačním aktivitám, zamyslete se alespoň nad digitalizací výrobních i nevýrobních procesů. Rádi Vám zprostředkujeme kontakt s předními odborníky, kteří Vám pomohou zavést digitalizaci do podniku, od sběru dat, až po digitální dvojče procesu, čímž se zvýší efektivnost Vaší výroby a kapacitní plánování.

Jsem Vám k dispozici pro bližší informace. Rád se Vámi setkám osobně či online, a prodiskutuji Vaše potřeby a možnosti jejich naplnění. Neváhejte mne kontaktovat.

S pozdravem

Ing. Karel Dušek jednatel a obchodní manažer, Czechia - Moravia spol. s r.o.
Mobil: +420 720 508 002 | E-mail:
Web: www.czechiamoravia.cz

INOVOVAT DIGITÁLNĚ A RYCHLE = CESTA K NOVÝM TRHŮM A ZISKŮM
26|03|2020

Dobrý den všem,

dnes je 26.3.2020 … pravděpodobně mnoho firem se připravuje na podání daňového přiznání, a také je den, kdy opět pravděpodobně stoupne počet osob nakažených koronavirem. Aktuální číslo R (základní reprodukční číslo) se zvedlo na 1,7.

Přes všechny špatné zprávy kolem rozšiřující se pandemie se objevily i zprávy dobré, jako na příklad posílení amerického akciového trhu. Akcie zaznamenaly největší růst od roku 1930. Celá řada firem se snaží přes tyto negativní zprávy vymýšlet strategie, tak aby přežili toto v novodobých dějinách nevídané ohrožení. Mnoho firem se pravděpodobně pouští do okamžitého redukce nákladů, a začíná připravovat propouštění zaměstnanců. Domnívám se, že škrcení nákladů není nejlepším nápadem na zachování chodu firmy. Můžeme se poučit z historie českého státu, kdy ministr financí pan Kalousek uškrtil českou ekonomiku, a tím výrazně snížil HDP, kde ČR zaznamenalo pokles -4 %.

Myslím si, že je ten pravý čas hledat cesty rychlých inovací, které budeme umět velmi rychle patentově ochránit a přizpůsobit výrobu současným požadavků této velké apokalypsy. Příkladem může být využití potenciálu Technické univerzity Liberec, která během několika dnů převedla svoje vývojové centrum na výrobu nanovložek pro respirátory, které mají velmi vysokou úroveň ochrany proti všem virům. Dalším zajímavým počinem je tisk ochranných respirátorů na ČVUT, kde během několika dnů vyvinuli a podali registraci k patentovému úřadu a zároveň se jim během tak krátké doby, podařilo vyřídit certifikaci pro zdravotnické účely. Naprosto neuvěřitelná rychlost těchto procesů není nahodilá, ale díky nejmodernějším technologiím pro designovaní, navrhování a testování. Včetně páteřního systémů Teamcenter, který umožňuje koordinovaný a velmi efektivní vývojové a změnové řízení v oblasti vývoje výrobků. A můžete hádat, od jaké společnosti tento software je?

Ale další příklady, že i americké automobilky nebo i výrobci vysavačů během krátké doby dokázali vyprojektovat ventilační zařízení pro pracoviště JIP nakažené virem COVID-19.

Dle mého názoru by každá firma měla věnovat zvýšenou pozornost inovacím, ale i zrychlení procesů a legislativy zavádění těchto novinek na trh včetně patentové ochrany. Kdyby si MUDr. Soňa Peková nenechala patentovat inovativní rychlotesty na nový typ koronaviru, nepřišla by laboratoř o významné patentové poplatky.

Myslím si, že vůči České republice se zachovala správně, že ty to inovativní postupy předala bezplatně. Nemyslím si však, že bychom tyto ochranné vzory a patenty měli bezplatně nabízet celému světu, protože náš národ to stojí neuvěřitelné úsilí a finanční zatížení. A to nemluvím o tom, že všichni ostatní včetně USA nám nic dávat zadarmo nechtějí. Ukázkou je i naivita našich českých vědců, kteří jsou sice na velmi vysoké vědecké úrovni, ale své výsledky neumí vůbec prodat za tržní cenu. To samé platí i pro soukromý sektor, kde neznalost legislativy, rychlé uvedení výrobků na trh (tzv. zveřejnění stavu techniky) znemožňuje patentové ochrany těchto vynálezu a inovovaných výrobků. To, že české firmy málo patentují, není pouze odhad současného stavu, ale dokládají to rozbory a patentové rešerše inovovaných výrobků, na kterých se naše firma podílela. Na příkladu jednoho nejmenovaného segmentu výrobků pro energetikus obrovskou přidanou hodnotou jsou 2 patenty v ČR a 1300 patentů podané v ČLR za jeden rok.

Z těchto důvodů se vám budu snažit ukázat na některých příkladech, co se bude dít, když vaše firma nebude inovovat své výrobky. Viz následující komentář jednoho našeho spolupracovníka. Domnívám se, že současná doba je ideální pro hledání nové cesty, nových zákazníků, nových výrobků, protože když vaše firma nebude inovovat, tak skončíte na smetišti dějin. Firmy větších značek jako byla Nokia, SAAB a další zmizely nebo přestaly být lídry v daném oboru. Často slýchám otázku: Proč bychom měli inovovat? Vždyť jsou to jen náklady a nikdo to nechce (myšleno inovovaný produkt). V angloamerickém systému financování platí, že firma, která neinovuje, ztratí během krátké doby svoji hodnotu. Od prestižních firem se inovace očekávají. Hodnota firmy je často na trhu hodnocena podle inovací a méně podle ekonomických výsledků. Zavádění inovací má také propagační efekt ve smyslu „my jsme byli první“. Po této krizi dojde k přebytku výrobních kapacit a vzniknou obrovské tlaky na ceny subdodávek komponentů. V době, kdy jsou některé provozy uzavřeny, by měla vývojová oddělení běžet naplno a hledat nové možnosti. Díky našim znalostem a síťovým propojením vám můžeme pomoci tyto procesy rychle nastartovat. Aplikujeme nástroje, které využíváme už několik let k hledání inovačního potenciálu, ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, pro posouzení inovačního řádu produktu, a zároveň doporučíme služby s advokátní kanceláře, která se průmyslovou ochranou zabývá.
Zkuste uhodnout, jakou podporu stát v této oblasti nabízí pro MSP? Máte na to pouhé tři měsíce, než tato podpora skončí.

DOTAČNÍ PROGRAM INOVAČNÍ VOUCHERY

je určen malým a středním podnikům, které chtějí zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben.

Podpora ve výši maximálně 85 % způsobilých výdajů je poskytována na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Příjem žádostí o podporu do tohoto dotačního programu právě probíhá, a to od 2.1.2019 do 30.6.2020.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že přežijí pouze firmy, které budou schopny digitální technologie efektivně a velmi rychle používat, protože změny budou probíhat velmi rychle. Z toho vyplývá: inovujme rychle – digitálně – efektivně - s právní ochranou. Zejména se to týká firem v oblasti automotive a subdodavatelských řetězců, které nemají svoje výrobky. Nechte si od nás vypracovat studii digitalizace všech úseků ve vašem podniku, může vám to ušetřit velmi mnoho finančních prostředků. Budete překvapeni, jaké možnosti dnešní technologie přináší, i v zakázkových výrobách. Příště, bych se chtěl zaměřit i na nástroje podpory exportu, obchodní modely digitálního prodeje výrobku B2B a B2C a digitální propojení s ERP systémy a APS systémy.

Protože bez podchycení nových trhů a cíleného prodeje inovací to opravdu nepůjde.

Pokud Vás cokoliv zaujalo a chtěli byste se dozvědět více o možnostech inovačních aktivit a rozvoje vaší firmy kontaktujte mne, rád Vás „navštívím“ online, prostřednictvím videohovoru.

Ing. Karel Dušek

NOVÉ TECHNOLOGIE, DIGITALIZACE PROCESŮ - PRŮMYSL 4.0
20|08|2019

Současným trendem je digitalizace, a s ní související automatizace a změny na trhu práce, které vyžadují zavádění nových autonomních technologií do výroby. Nejedná se však pouze o výrobní technologie (stroje a zařízení), ale především o systémová řešení vedoucí k optimalizaci a zefektivnění celého procesu výroby (robotizace, automatizace, digitalizace) dle konceptu Průmysl 4.0.

Tyto technologie se stále více prosazují a kdo chce být konkurenceschopný, musí s tímto trendem držet krok, a do digitalizace investovat. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podporuje podnikatele v této problematice v mnoha směrech, např. zpracování plánů digitalizace podniku, odborné posouzení potenciálu inovativnosti výrobků, pořízení nových výrobních a nevýrobních technologií, uvedení nových nebo inovovaných výrobků na trh.

Vaše záměry nemusí být financovány pouze dotacemi, návratnost investic bývá často velmi rychlá i z financování vlastních zdrojů nebo např. úvěry ČMZRB.

V oblasti implementace Průmyslu 4.0 do výrobních či zpracovatelských podniků spolupracujeme s experty na inovace a digitalizaci.

Neváhejte nás kontaktovat pro domluvení konzultace nebo podrobnější informace.

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 88 + 52 =