• DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  DOTACE A FINANCOVÁNÍ

 • 1

trojuhbily-down

 • DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  DOTACE A FINANCOVÁNÍ

 • 1


DOTACE EU A FINANCOVÁNÍ
Czechia - Moravia spol. s r.o.

dotace a financování original 

DOTACE EU A FINANCOVÁNÍ

Jednou z činností, na kterou se společnost Czechia - Moravia spol. s .r.o. specializuje je komplexní řešení v oblasti dotačního poradenství a dotačního managementu, především dotací EU.

V případě schválení projektu pro spolufinancování z daného dotačního programu jsme dále schopni zajistit navazující služby dotačního managementu v průběhu realizace dotačního projektu (výběrová řízení, monitorovací zprávy projektu, žádosti o platbu) a v době po ukončení projektu, v tzv. době udržitelnosti projektu.

V rámci přípravy dotačních projektů zajišťujeme:

 • průzkum dotačních možností pro Vaše záměry (dotace EU, národní dotace, aj.)
 • monitoring dotačních příležitostí,
 • zpracování žádosti o dotaci včetně nezbytných součástí jako je např. ekonomický model projektu, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, aj.
 • technické podklady – vypracování projektové dokumentace, energetické posouzení objektu, apod.

V případě schválení projektu pro spolufinancování z daného dotačního programu jsme dále schopni zajistit navazující služby dotačního managementu v průběhu realizace dotačního projektu (výběrová řízení, monitorovací zprávy projektu, žádosti o platbu) a v době po ukončení projektu, v tzv. době udržitelnosti projektu.

Našim hlavním cílem je kvalitní příprava projektu vedoucí k jeho bezproblémové realizaci v souladu s dotačními pravidly a spokojený zákazník. Tohoto cíle dosahujeme komplexní přípravou a realizací projektů, kdy se snažíme vést klienta celým procesem, od zajištění potřebné dokumentace a přípravy žádosti o dotaci, přes realizaci výběrového řízení, až po žádost o proplacení dotace a monitoring projektu.

Věřím, že komplexnost našich služeb Vás zaujme.


DOTAČNÍ PROGRAMY
Váš prostor, naše řešení


REFERENCE
Dotace EU a financování (OPPIK, OPŽP)

  FILOGROUP a.s. www.filogroup.cz

Projekt

Úspory energie FILOGROUP

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace opatření pro dosažení energetických úspor výrobní a administrativní budovy v areálu společnosti FILOGROUP akciová společnost v Chocni, která má dlouholetou tradici ve výrobě bavlněných přízí:

-       výměna motorů včetně doplnění frekvenčních měničů, výměna kompresorů a využití jejich odpadního tepla pro vytápění.

-       náhrada osvětlení ve stávajících halách a administrativě

-       zateplení administrativní části, zadních přístaveb a stropu výroby

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Fyzická realizace projektu

srpen 2015 – březen 2019

(projekt byl realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

17 213 412 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci, zpracování závěrečné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s energetickými opatřeními

Zpracování projektové dokumentace stavby vč. položkového rozpočtu.

Zpracování energetického posudku.

  Kovo Staněk, s.r.o. www.kovostanek.cz

Projekt

Inovace - Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové

Anotace projektu

Společnost Kovo Staněk s.r.o. se zabývá výrobu tryskacích zařízení, výrobu manipulátorů a dopravníků, zakázkovou kovovýrobu a povrchovou  úpravou. Inovační projekt se týká jak inovace produktu, tak i inovace procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nové konstrukce kombinovaného tryskacího zařízení závěsného - bubnového (typové označení TZZB). Inovace procesu spočívá v zahájení vlastní výroby TZZB, k čemuž bude pořízena potřebná výrobní technologie.  Předmětem projektu je uvedení tohoto produktu na trh.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE - Inovační projekt - Výzva III

Fyzická realizace projektu

duben 2017 – březen 2020

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

43 909 690 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

Projekt

Pořízení strojního vybavení

Anotace projektu

Podnikatel Pavel Dvořáček se zabývá především výrobou a montáží garážových vrat, oken, dveří, příjezdových vrat a brán.

Předmětem projektu bylo pořízení nového strojního vybavení provozovny o CNC nůžky na stříhání plechů, CNC ohraňovací lis pro výrobu plechových komponentů na výrobu garážových a průmyslových vrat, CNC ohýbačka profilů pro skružování pojezdových profilů pro výrobu garážových a průmyslových

vrat, s cílem zajistit dostatečnou výrobní kapacitu.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie

Fyzická realizace projektu

leden 2017 – prosinec 2018

Rozpočet projektu

6 248 440 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s dodávkami technologií.

Dotační management v průběhu realizace projektu (zpracování žádosti o platbu, žádost o změnu, zprávy o realizaci) a v době udržitelnosti projektu (provozní monitorovací zprávy).

  PENDA s.r.o. www.penda.cz

Projekt

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY RUSKÁ 45 V JIČÍNĚ - PENDA s.r.o.

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace opatření pro dosažení energetických úspor (zateplení obvodových stěn, střechy a podlahy, výměna otvorových výplní, instalace systému řízeného větrání, modernizace osvětlení, příprava teplé vody a instalace systému pro vytápění včetně kondenzačního kotle) v budově společnosti PENDA s.r.o. v Jičně.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Fyzická realizace projektu

červenec 2017 – říjen 2018

Rozpočet projektu

4 335 945 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci, zpracování závěrečné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s energetickými opatřeními

Zpracování položkového rozpočtu stavby ve vazbě na energetická opatření.

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

  GREGOR s.r.o. www.nastrojarna-gregor.cz

Projekt

VARIABILNÍ BLOK STUDENÝCH KANÁLŮ SPOLEČNOSTI GREGOR S.R.O.

Anotace projektu

Společnost Gregor s.r.o.se věnuje zejména výrobě a opravě forem, výrobě střižných a ohýbacích přípravků a lisování kovových dílů za studena. Společnost vlastním VaV inovovala svůj produkt - variabilní blok studených kanálů (BSK) se vstřikovací formou, jehož uvedení na trh je předmětem projektu. Projekt řeší inovaci produktu a inovaci procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nového variabilního BSK s formou. Inovace procesu spočívá v zahájení výroby tohoto systémového nástroje, k čemuž bude pořízena nezbytná výrobní technologie.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV

Fyzická realizace projektu

prosinec 2017 – červen 2020

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

47 762 899 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

Projekt

Modernizace technologie pro zpracování plechu a profilů – NN STEEL s.r.o.

Anotace projektu

Společnost NN STEEL s.r.o. se ve svém výrobním programu zaměřuje na sváření konstrukční i korozivzdorné oceli a zpracování neželezných kovů (titan, slitiny hliníku, měď, mosaz).

Předmětem projektu je pořízení nových moderních technologií do výroby žadatele určených k opracování kovových materiálů (laserový řezací stroj, zakružovačka plechu, obrubovací stroj pro tváření plechu za studena), pořízena bude i technologie pro nanášení povrchových úprav (prášková lakovací technologie).

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace, program Rozvoj

Fyzická realizace projektu

únor 2014 – červen 2015

Rozpočet projektu

27 951 000 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s dodávkami technologií.

Dotační management v průběhu realizace projektu (zpracování žádosti o platbu, žádost o změnu, zprávy o realizaci) a v době udržitelnosti projektu (provozní monitorovací zprávy).

  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé www.hamzova-lecebna.cz

Projekt

HL Luže-Košumberk - energetické úspory pavilonu A

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejné budovy, rehabilitačního pavilonu A Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a zaregulování topné soustavy

B. zateplení objektu (stěny, stropy, podlahy a střešní okna)

C. realizace systému řízeného větrání se ZZT (2 systémy)

D. realizace úsporného osvětlení

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 70. výzva

Fyzická realizace projektu

leden až prosinec 2020

Rozpočet projektu

9 571 358 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 98 + 86 =