• 1
 • 2
 • 3
 • 4

trojuhbily-down

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

EKIS
Energetické poradentství EKIS

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro širokou veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Poradí Vám v celém spektru otázek, které pomohou uspořit energii ve Vašich domovech i provozovnách.

ekis

5056 EKIS Vysoké Mýto
Každé pondělí a středu 13 - 17 hod
Kompletní kontakty

Zaměřuje se především na:

 • PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
 • ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ INSTITUTY
 • OBČANSKÁ VYBAVENOST
 • ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORA
 • KOTLÍKOVÉ DOTACE

Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program EFEKT, který je zaměřen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto programu je každoročně poskytována dotační podpora na projekty s vlivem na úsporu energie. Jde nejen o projekty investiční s přímou úsporou energie, ale také o akce osvětové, tedy semináře, konference a různé publikace k tématu úspor energie.

Do kategorie osvěty náleží také vyhledávaná služba v podobě bezplatného energetického poradenství, která je určena nejširší veřejnosti.

Cílem této služby je zajistit lepší přístup veřejnosti k informacím o úsporách energie a působit na občany nejen apelem na ohleduplnost k životního prostředí, ale také srozumitelně poukázat na ekonomické výhody uvědomělého chování v oblasti spotřeby energie. Je to tedy služba zdarma a pro každého. Je určena fyzickým a právnickým osobám bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a v neposlední řadě ji mohou využívat i orgány veřejné správy. Zárukou správnosti podaných informací je fundovaný výběr vysoce kvalifikovaných poradců, nejčastěji energetických auditorů.

Úzce spolupracujeme s nejlepšími experty v oblasti:

ZATEPLENÍVYTÁPĚNÍOHŘEV TUVŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ, REKUPERACE A CHLAZENÍ OSVĚTLENÍ LED – průmyslových a administrativních budov, veřejné osvětlení PVE (fotovoltaika)

STŘEDISKA EKIS

EKIS jsou zřízena ve všech krajích České republiky a jejich síť se neustále obměňuje a rozšiřuje. Seznam středisek s kontakty naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

S poradci EKIS můžete v určených dnech a hodinách konzultovat také telefonicky. Pokud Váš dotaz či problém není příliš komplikovaný, získáte informace ihned po telefonu. Ve složitějších případech je vhodné konzultovat osobně ve středisku.

Ve všech střediscích naleznete kvalifikované a ochotné poradce, kteří se Vám budou snažit maximálně vyhovět. Energetičtí poradci jsou pro každý rok vybírání Ministerstvem průmyslu a obchodu, čímž je zajištěna požadovaná odbornost a kvalita jednotlivých středisek a jejich pracovníků.

INTERNETOVÁ PORADNA

Bezplatná internetová poradna i-EKIS nabízí možnost získat informace on-line na adrese http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis.

Položte dotaz přímo našemu středisku 0056 EKIS Vysoké Mýto.

Na položený dotaz Vám odpoví odborní poradci nejpozději do 7 pracovních dnů na uvedené internetové adrese.

Potenciálnímu tazateli doporučujeme, aby si před položením svého dotazu prohlédl zodpovězené dotazy, publikace a informační listy, které jsou na tomto portálu uveřejněny.


Zodpovězené dotazy, publikace a informační listu jsou logicky roztříděny podle následujících témat:

• Ceny energií, účtování tepla
• Dotace a financování projektů
• Elektřina
• En. audity,
• En. průkazy a štítky budov
• Energie biomasy
• Energie slunce – výroba elektřiny
• Energie slunce – výroba tepla
• Energie v obcích, městech a regionech
• Energie větru
• Energie vody
• Kogenerace, trigenerace
• Legislativa
• Měření a regulace
• Metoda EPC
• Nízkoenergetické a pasivní domy
• Ostatní
• Osvětlení
• Palivové články
• Plyn
• Příprava teplé vody
• Tepelná čerpadla, geotermální energie
• Uhlí
• Úsporná opatření v průmyslu
• Větrání a rekuperace
• Vytápění
• Využití odpadního tepla
• Zateplování budov

Položte dotaz přímo našemu středisku 0056 EKIS Vysoké Mýto.

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 52 + 8 =