• INOVACE PRODUKTU A PROCESU

    INOVACE PRODUKTU A PROCESU

  • 1

trojuhbily-down

  • INOVACE PRODUKTU A PROCESU

    INOVACE PRODUKTU A PROCESU

  • 1


INOVACE PRODUKTU A PROCESU
Czechia - Moravia spol. s r.o.

inovace inovacni inzenyrstvi original2 

INOVACE A INŽENÝRSTVÍ

Stále více se prosazují nové technologie spojené s robotizací, automatizací či digitalizací, je nejvyšší čas předběhnout konkurenci a nové technologie implementovat i do Vašeho podniku. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší za posledních 20 let, je reálný odliv zaměstnanců a automatizace či robotizace výroby se jeví jako vhodné řešení situace s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Nebojte se zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben, podpoří Vás i program Inovační vouchery.

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Právě Vám je určen program Potenciál.

Máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Potom je tu pro Vás program Aplikace.

Přichází s novými nápady a uvádíte do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizace firemních procesů nebo o zavedení nových prodejních kanálů? Jste vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, malý a střední podnik a potřebujete ochránit svá práva průmyslového vlastnictví?

Pokud jste na některou z položených otázek odpověděli ano, pak právě pro Vás je určen program Inovace.

Na modernizaci výroby můžete využít dotaci ve výši 25 až 45 % ze způsobilých výdajů (dle velikosti podniku) z programu Inovace. Finance na nové výrobní technologie (strojní vybavení a zařízení včetně SW a sítí) a související stavební úpravy nemovitostí prostřednictvím inovačních projektů může získat každá firma, která chce do výroby či na trh uvádět nové či inovované výrobky či služby, nebo zlepšit organizační či marketingové procesy.

Prostředky na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu (nikoliv prostou obnovu stávajícího strojního vybavení) lze čerpat z programu Technologie, která je mimo jiné zaměřena na zavádění Průmyslu 4.0 do praxe.

V oblasti implementace Průmyslu 4.0 do výrobních a zpracovatelských podniků spolupracujeme s odborníky, s nimiž Vám můžeme zprostředkovat kontakt, pro posouzení realizovatelnosti Vašeho záměru.

Inovací ani dotací se není třeba obávat. Nabízíme Vám bezplatnou konzultaci Vašich projektů a zprostředkování jednání s odborníkem z Technické univerzity Liberec. S touto autoritou naše společnost nejen spolupracuje na posouzení připravenosti daného projektu, ale i na základě zkušeností jsme řadě firem pomohli najít cestu, jakým způsobem by se měla ubírat cesta k vývoji nových výrobků a zavedení inovovaných výrobků do výroby a na trh.

Podrobnosti o možnostech dotační podpory Vám rádi poskytneme.


REFERENCE
Inovace produktu a procesu (OPPIK)

  Kovo Staněk, s.r.o. www.kovostanek.cz

Projekt

Inovace - Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové

Anotace projektu

Společnost Kovo Staněk s.r.o. se zabývá výrobu tryskacích zařízení, výrobu manipulátorů a dopravníků, zakázkovou kovovýrobu a povrchovou  úpravou. Inovační projekt se týká jak inovace produktu, tak i inovace procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nové konstrukce kombinovaného tryskacího zařízení závěsného - bubnového (typové označení TZZB). Inovace procesu spočívá v zahájení vlastní výroby TZZB, k čemuž bude pořízena potřebná výrobní technologie.  Předmětem projektu je uvedení tohoto produktu na trh.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE - Inovační projekt - Výzva III

Fyzická realizace projektu

duben 2017 – březen 2020

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

43 909 690 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

  GREGOR s.r.o. www.nastrojarna-gregor.cz

Projekt

VARIABILNÍ BLOK STUDENÝCH KANÁLŮ SPOLEČNOSTI GREGOR S.R.O.

Anotace projektu

Společnost Gregor s.r.o.se věnuje zejména výrobě a opravě forem, výrobě střižných a ohýbacích přípravků a lisování kovových dílů za studena. Společnost vlastním VaV inovovala svůj produkt - variabilní blok studených kanálů (BSK) se vstřikovací formou, jehož uvedení na trh je předmětem projektu. Projekt řeší inovaci produktu a inovaci procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nového variabilního BSK s formou. Inovace procesu spočívá v zahájení výroby tohoto systémového nástroje, k čemuž bude pořízena nezbytná výrobní technologie.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV

Fyzická realizace projektu

prosinec 2017 – červen 2020

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

47 762 899 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

  INTECON, spol. s r.o. www.intecon-vb.cz

Projekt

INOVACE KONSTRUKCE PODLAHY MODULOVÉHO KONTEJNERU

Anotace projektu

Společnost INTECON, spol. s r.o. se věnuje výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů, se specializací na výrobu modulů obytných a technologických kontejnerů.

Společnost vlastním VaV inovovala svůj produkt, modulový kontejner pro obytné nebo technologické stavby, jehož uvedení na trh je předmětem projektu. Projekt řeší inovaci produktu a inovaci procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby inovovaného produktu. Inovace procesu spočívá v zahájení výroby tohoto produktu, k čemuž bude pořízena nezbytná výrobní technologie a realizována komplexní optimalizace a digitalizace výroby.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE - Inovační projekt - Výzva V

Fyzická realizace projektu

listopad 2018 – prosinec 2021

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

15 922 790 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 53 + 33 =