• 1
  • 2
  • 3
  • 4

trojuhbily-down

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


O SPOLEČNOSTI
Czechia - Moravia spol. s r.o.

Společnost Czechia - Moravia spol. s r.o. byla založena v roce 2011. Hlavní činností společnosti bylo poradenství oblasti energetických úspor a příprava projektů pro dotační tituly spolufinancované ze strukturálních fondů EU. V posledních letech se věnujeme především růstu firem a jejich inovačnímu potenciálu. Zabýváme se inovačním inženýrstvím ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odborníky – inovacemi výrobku a procesu, včetně inovace marketingové, ve vazbě na Průmysl 4.0.

Dále se zabýváme energetickým poradenstvím. Jsme součástí sítě energetických poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - jsme energetickým konzultačním a informačním střediskem (EKIS), tvoříme projektové dokumentace staveb, energetické posudky, apod. Soustavně připravujeme projekty pro dotační tituly ze strukturálních fondů EU a pro jiné finanční zdroje (monitoring příležitostí, zpracování žádostí o podporu a jejich nezbytných příloh, zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelností, atp.). Neustále se snažíme přizpůsobovat naše služby aktuálním potřebám klientů, a to ať pro podnikatele, tak i pro obce a ostatní municipality.

EKIS
Energetické poradentství EKIS

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro širokou veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Poradí Vám v celém spektru otázek, které pomohou uspořit energii ve Vašich domovech i provozovnách.

ekis

5056 EKIS Vysoké Mýto
Každé pondělí a středu 13 - 17 hod
Kompletní kontakty

Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program EFEKT, který je zaměřen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto programu je každoročně poskytována dotační podpora na projekty s vlivem na úsporu energie. Jde nejen o projekty investiční s přímou úsporou energie, ale také o akce osvětové, tedy semináře, konference a různé publikace k tématu úspor energie.

Do kategorie osvěty náleží také vyhledávaná služba v podobě bezplatného energetického poradenství, která je určena nejširší veřejnosti.

Cílem této služby je zajistit lepší přístup veřejnosti k informacím o úsporách energie a působit na občany nejen apelem na ohleduplnost k životního prostředí, ale také srozumitelně poukázat na ekonomické výhody uvědomělého chování v oblasti spotřeby energie. Je to tedy služba zdarma a pro každého. Je určena fyzickým a právnickým osobám bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a v neposlední řadě ji mohou využívat i orgány veřejné správy. Zárukou správnosti podaných informací je fundovaný výběr vysoce kvalifikovaných poradců, nejčastěji energetických auditorů. Více informací - zde!

 

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 53 + 81 =