• 1

trojuhbily-down

  • 1


ÚSPORY ENERGIE
Czechia - Moravia spol. s r.o.

uspora-energie-original2 

ÚSPORY ENERGIE

Stále je kladen důraz na snižování spotřeby energie a energetickou soběstačnost podnikatelského sektoru, ale i veřejného sektoru. Toto se netýká jen energetických úspor na budovách, ale významnou spotřebu energii generuje výroba, resp. výrobní stroje. Především pak u malých a středních zpracovatelských či výrobních podniků je spotřeba energií generovaná stroji vyšší než spotřeba v samotných objektech.

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie podnikatelských nemovitostí podporuje program Úspory energie, v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Obměna zastaralých a nemoderních zpracovatelských či výrobních technologií je předmětem programu Technologie. Neboť se stále více prosazují nové technologie spojené s robotizací, automatizací či digitalizací, snaží se i aktuální výzva tohoto programu implementovat nové technologie s prvky tzv. Průmyslu 4.0 do praxe.

Pro veřejný sektor je tu potom program OP Životní prostředí, který cílí na snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov a zvýšení využit obnovitelných zdrojů energie, a také na dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Energetické úspory na veřejných budovách podporuje také národní program Nová zelená úsporám.
Podrobnosti o možnostech dotační podpory Vám rádi poskytneme.

Úsporám energií se věnujeme poctivě – jsme certifikovaným energetickým konzultačním a informačním střediskem (EKIS) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Poradenství v energiích je bezplatnou službou pro širokou veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Poradíme Vám v celém spektru otázek, které pomohou uspořit energii ve Vašich domovech i podnicích.

Rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci Vašich záměrů. Věřím, že se můžeme stát Vašim partnerem a vytvořit dlouhodobou spolupráci se vzájemným prospěchem. Více informací - EKIS.


REFERENCE
Úspory energie (OPPIK, OPŽP)

  FILOGROUP a.s. www.filogroup.cz

Projekt

Úspory energie FILOGROUP

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace opatření pro dosažení energetických úspor výrobní a administrativní budovy v areálu společnosti FILOGROUP akciová společnost v Chocni, která má dlouholetou tradici ve výrobě bavlněných přízí:

-       výměna motorů včetně doplnění frekvenčních měničů, výměna kompresorů a využití jejich odpadního tepla pro vytápění.

-       náhrada osvětlení ve stávajících halách a administrativě

-       zateplení administrativní části, zadních přístaveb a stropu výroby

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Fyzická realizace projektu

srpen 2015 – březen 2019

(projekt byl realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

17 213 412 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci, zpracování závěrečné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s energetickými opatřeními

Zpracování projektové dokumentace stavby vč. položkového rozpočtu.

Zpracování energetického posudku.

  PENDA s.r.o. www.penda.cz

Projekt

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY RUSKÁ 45 V JIČÍNĚ - PENDA s.r.o.

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace opatření pro dosažení energetických úspor (zateplení obvodových stěn, střechy a podlahy, výměna otvorových výplní, instalace systému řízeného větrání, modernizace osvětlení, příprava teplé vody a instalace systému pro vytápění včetně kondenzačního kotle) v budově společnosti PENDA s.r.o. v Jičně.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Fyzická realizace projektu

červenec 2017 – říjen 2018

Rozpočet projektu

4 335 945 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci, zpracování závěrečné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s energetickými opatřeními

Zpracování položkového rozpočtu stavby ve vazbě na energetická opatření.

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé www.hamzova-lecebna.cz

Projekt

HL Luže-Košumberk - energetické úspory pavilonu A

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejné budovy, rehabilitačního pavilonu A Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a zaregulování topné soustavy

B. zateplení objektu (stěny, stropy, podlahy a střešní okna)

C. realizace systému řízeného větrání se ZZT (2 systémy)

D. realizace úsporného osvětlení

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 70. výzva

Fyzická realizace projektu

leden až prosinec 2020

Rozpočet projektu

9 571 358 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

Projekt

HL Luže-Košumberk - energetické úspory pavilonu E

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejné budovy, rehabilitačního pavilonu E Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a zaregulování topné soustavy

B. zateplení objektu (stěny, podlahy půdních prostorů)

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 70. výzva

Fyzická realizace projektu

březen 2019 – srpen 2019

Rozpočet projektu

4 025 538 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

Projekt

HL Luže-Košumberk - energetické úspory pavilonu F

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budov a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejných budov, rehabilitačního pavilonu F a přilehlé spojovací chodby (krčku) mezi pavilony A, F, B Hamzovy léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a zaregulování topné

soustavy

B. zateplení objektu (stěny, stropy, okna)

C. realizace systému řízeného větrání se ZZT

D. realizace úsporného osvětlení

E. realizace zateplení stropu spojovací chodby a pilířů

F. výměna skel spojovací chodby a nová okna

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 70. výzva

Fyzická realizace projektu

květen 2019 – únor 2021

Rozpočet projektu

7 950 788 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

Projekt

HL Luže-Košumberk - energetické úspory pavilonu C

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejné budovy ? rehabilitačního pavilonu C Hamzovy léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a regulace topné soustavy

B. zateplení objektu (zateplení obvodových stěn, výměna oken na plášti budovy, zateplení stropní konstrukce, zateplení stříšek objektu nad schodišti, zateplení stropu nad výtahovými šachtami, zateplení svislých stěn v půdním prostoru, zateplení podlah)

C. realizace systému řízeného větrání s rekuperací tepla

D. realizace úsporného osvětlení

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 100. výzva

Fyzická realizace projektu

leden – prosinec 2022

Rozpočet projektu

21 805 970 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Zpracování projektové dokumentace stavby vč. položkového rozpočtu.

Zpracování energetického posudku.

Projekt

HL Luže-Košumberk - energetické úspory pavilonu K

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejné budovy, rehabilitačního pavilonu K Hamzovy léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a regulace topné soustavy

B. zateplení objektu (zateplení obvodových stěn, výměna oken na plášti budovy, zateplení stropní konstrukce, stropu terasy

C. realizace systému řízeného větrání s rekuperací tepla

D. realizace úsporného osvětlení

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 100. výzva

Fyzická realizace projektu

leden – prosinec 2021

Rozpočet projektu

11 040 558 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Zpracování projektové dokumentace stavby vč. položkového rozpočtu.

Zpracování energetického posudku.

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 2 + 73 =